AKTUALNOŚCI
Projekt IT
21-08-2014


emblemat projektu


Projekt:
„Sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Transbud Nowa Huta Spółka Akcyjna a partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B.”
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-12-001/13-00
Okres realizacji: 01.11.2013 r. – 30.09.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 344 292,00 zł
Wartość dofinansowania: 241 004,40 zł (70 %)
Opis projektu:
Wdrażane rozwiązanie informatyczne polega na uruchomieniu systemu elektronicznej wymiany informacji (B2B), automatyzującej procesy realizowane przez Wnioskodawcę we współpracy z 4 partnerami biznesowymi, z zastosowaniem elektronicznej wymiany danych. Obejmuje on elektroniczną transmisję dokumentów i informacji w uzgodnionym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów. Oprócz technologii niematerialnej w postaci systemu informatycznego i oprogramowania serwerowego do firmy zostały wprowadzone także najnowsze rozwiązania technologiczne.
Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne. Planowane rozwiązania doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu dostaw i realizacji usług, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów – dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Pełna treść zapytania ofertowego z dnia 26.09.2013 - KLIKNIJ TUTAJ

Pełna treść zapytania ofertowego z dnia 14.11.2013   KLIKNIJ TUTAJ

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7.00 - 19.00
Wtorek - Piątek 7.00 - 22.00
Sobota 7.00 - 15.00
Serwis 24h
+48 607 037 898
Recepcja serwisu MAN
tel. +48 12 68 18 289
fax +48 12 68 18 137
tel. kom. +48 693 912 824
e-mail: man@transbud.com.pl