AKCJONARIUSZE
Utworzenie rejestru Akcjonariuszy
19-02-2021

Z uwagi na zbliżający się termin utworzenia rejestru akcjonariuszy (1 marca 2021 roku), poniżej przekazujemy informacje.

Zarząd Spółki Akcyjnej TRANSBUD NOWA HUTA na podstawie uchwały  9/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku, podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki podpisał z Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 328(4) par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") wpisy w rejestrze akcjonariuszy dokonywane będą przez Noble Securities S.A. ("NS") na żądanie emitenta lub osoby mającej w tym interes prawny. Jednocześnie na podstawie art. 328(4) par. 5 KSH NS będzie badał treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.

Wszystkie akcje Spółki znajdują się w depozycie Noble Securities. Z uwagi na fakt, że wpisy w rejestrze akcjonariuszy są dokonywane na żądanie emitenta lub osoby mającej w tym interes prawny, NS nie może na podstawie prowadzonego depozytu i dokumentów posiadanych w związku z prowadzonym depozytem, samodzielnie dokonać wpisu w rejestrze akcjonariuszy. W tej sytuacji, w przypadku akcjonariusza, który zgłosi się do Spółki wskazane jest aby udzielił on spółce pełnomocnictwa. Na podstawie pełnomocnictwa Spółka będzie mogła m.in. otrzymać od NS informacje dot. akcjonariusza i złożyć wniosek o wpis akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy.

Przed dokonaniem wpisu w rejestrze akcjonariuszy, NS będzie badać:

- pełnomocnictwo od akcjonariusza dla spółki o którym mowa powyżej,

- wniosek spółki o wpis akcjonariusza w rejestrze,

- dokumenty akcji, które znajdują się w depozycie wraz z prowadzoną obecnie ewidencją dla akcji, które są w depozycie.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania tutaj --> DOC   PDF

Wypełniony wzór pełnomocnictwa prosimy o składanie w sekretariacie Spółki w Krakowie, ul.Ujastek 11 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9:00 do 15:00 lub przesyłkę pocztą.

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 7.00 - 19.00
Wtorek - Piątek 7.00 - 22.00
Sobota 7.00 - 15.00
Serwis 24h
+48 607 037 898
Recepcja serwisu MAN
tel. +48 12 68 18 289
fax +48 12 68 18 137
tel. kom. +48 693 912 824
e-mail: man@transbud.com.pl