KONTAKT

Sekretariat

Tel. : (+48) 12 68 18 100

Fax : (+48) 12 68 18 165

e-mail : tnh@transbud.com.pl


TRANSBUD NOWA HUTA S.A.,

ul. Ujastek 11 

31-752 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000182259

NIP: 675-000-01-02

BDO:000033896

Kapitał Zakładowy = Kapitał Wpłacony = 2967388,00 zł