O nas

Historia TNH

Początki firmy sięgają 1949 roku i dotyczą Bazy Transportowo-Sprzętowej Zarządu Transportu Drogowego PPBHiL w Bieńczycach - Nowej Hucie. Osobowość prawną przedsiębiorstwo uzyskało 1 grudnia 1954 roku jako Nowohuckie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Przemysłowego. Główne zadanie przedsiębiorstwa w tym okresie to obsługa transportowa budowy huty im. Lenina (później im. T. Sendzimira, obecnie Mittal Steel) wraz z obsługą budowy nowej dzielnicy Krakowa Nowej Huty. Z dniem 30 czerwca 1973 roku następuje zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "TRANSBUD - NOWA HUTA" i podporządkowanie go Zjednoczeniu PTSB "Transbud

Przedsiębiorstwo rozszerza systematycznie zakres swoich usług między innymi o przeładunki, spedycję i przewozy scentralizowane materiałów budowlanych wychodząc poza obszar ówczesnego województwa krakowskiego. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, jaki nastąpił po 1973 roku, wymusił konieczność przekształcenia jego wewnętrznej struktury organizacyjnej z jednozakładowej na wielozakładową. Powstaje pięć oddziałów transportowo-sprzętowych w kraju: jeden w Krakowie Nowej Hucie oraz cztery oddziały z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dla obsługi budowy huty Katowice, a także dwa oddziały eksportowe z siedzibą baz i placówek na terenie byłego ZSRR.

Największymi rejonami pracy w kraju dla przedsiębiorstwa były:
- Huta im. Lenina (obecnie Mittal Steel)
- Huta Katowice
- zbiornik retencyjny w Dobczycach
- stopień wodny "Kościuszko" w Krakowie
- "Raba II"

Największe budowy na terenie byłego ZSRR realizowane przy współudziale przedsiębiorstwa to:
- budowa gazociągu i obiektów przemysłu gazowniczego
- budowa "Smoleńskiej Elektrowni Atomowej"
- budowa Walcowni Ciągłej Blach - 2000 w Magnitogorsku

Zakończenie pierwszego etapu budowy huty Katowice, jak i przemiany zachodzące po roku 1989 w gospodarce polskiej, spowodowały znaczne ograniczenie popytu na usługi transportowo-sprzętowe, a tym samym sukcesywną likwidację oddziałów.
Począwszy od 1990 roku przedsiębiorstwo powróciło do organizacji jednozakładowej, rozszerzając równocześnie swoje dotychczasowe usługi o działalność serwisową i handlową.

31 grudnia 1994 roku PTSB TRANSBUD NOWA HUTA zostaje przekształcone w spółkę akcyjną, a część akcji zostaje przekazana w zarząd IV NFI PROGRESS w ramach programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI).

W roku 2004 akcje Spółki od NFI i Skarbu państwa odkupują dwie prywatne polskie firmy: TMiS TEMPERI z Krakowa i MTDiS OLMA s.j. z Nowego Sącza.