Walne zgromadzenie akcjonariuszy

  Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11. Porządek obrad:    Osoby […]