Cennik okręgowej stacji kontroli pojazdów Transbud Nowa Huta

Poniżej znaleźć można pełny i szczegółowy cennik okręgowej stacji kontroli pojazdów Transbud Nowa Huta w Krakowie, a dokładnie to badań technicznych dokonywanych na niej. Większość z nich ustalona jest ustawą i jest stała dla wszystkich uprawnionych stacji diagnostycznych, jednak takie badania jak np. pojazdów zabytkowych będą się różnić w zależności od wybranej stacji kontroli pojazdów.
Jedna z nadłużej działających okręgowa stacja kontroli pojazdów.

Szczegółowy cennik okręgowej stacji kontroli pojazdów

Transbud Nowa Huta to działająca od 1993 roku okręgowa stacja kontroli pojazdów, która świadczy pełny zakres badań technicznych pojazdów. Poniżej znaleźć można szczegółowy cennik okręgowej stacji kontroli pojazdów, który jednoczesnie świadczy o zakresie naszych usług. Istotne jest wspomnienie, że znajdujemy się na terenie centrum motoryzacyjnego TNH, gdzie wykonać można nie tylko badania techniczne, ale także przeprowadzić serwis samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego i autobusu, umyć swój pojazd oraz wykonać szereg innych działań motoryzacyjnych. Odwiedź nas już dziś.

Recepcja

tel. 12 681 82 61

fax +48 12 68 18 160

Godziny otwarcia

Poniedziałek07:00–21:00
Wtorek07:00–21:00
Środa07:00–21:00
Czwartek07:00–21:00
Piątek07:00–21:00
Sobota08:00–14:00
NiedzielaZamknięte

Cennik badań technicznych

Cennik okręgowej stacji kontroli pojazdów i większości poniższych badań ustalony został ustawą Dz. U. nr 223 poz.2261 z późniejszymi zmianami. z dnia 29 września 2004 roku. Pozostał on w tym czasie w większości niezmieniony, jednak planuje się ich podwyżkę. Na chwilę obecną nie ma dokładnego terminu podniesienia cen.

OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Motocykl (Skuter)

62.00

Ciągnik rolniczy

62.00

Samochód osobowy

98.00

Autobus do 15 miejsc wraz z kierowcą

98.00

Samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c.

98.00

Pojazd trójkołowy powyżej 0,4t

98.00

Samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3,5t do 16t d.m.c.

153.00

Ciągnik siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c.

153.00

Samochód ciężarowy i specjalny powyżej 16t d.m.c.

176.00

Ciągnik siodłowy powyżej 16t d.m.c.

176.00

Ciągnik balastowy

176.00

Autobus powyżej 15 miejsc wraz z kierowcą

199.0

Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c.

40.00

Przyczepa ciężarowa rolnicza 1,5t do 6t d.m.c.

50.00

Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70.00

Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c.

78.00

Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c.

163.00

Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c.

177.00

Pojazd przystosowany do zasilania gazem (badanie specjalistyczne)

63.00

Motorower

50.00

Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62.00

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Skuteczności i równomierności działania hamulców

20.00

Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14.00

Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20.00

Toksyczności spalin

14.00

Poziomu hałasu

20.00

Geometrii kół jednej osi

36.00

Działania amortyzatorów jednej osi

14.00

Wszystkich innych usterek łącznie

20.00

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20.00

Po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne)

94.00

Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51.00

Dod. badanie techn. poj. skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych

20.00

Po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne)

94.00

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42.00

Który ma być użytkowany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50.00

Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85.00

Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126.00

Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48.00

W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82.00

O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

50.00

Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60.00

Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94.00

W którym czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94.00

Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

50.00

Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120.00

O którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 10 ustawy z dn. 20-06-1997 – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)

50.00

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35.00

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze

21.00

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób

48.00

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego i podmiejskiego

41.00

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego

41.00

Wykonanie numeru nadwozia

49.00

Wykonanie numeru silnika

49.00

Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36.00

Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82.00

Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia

255.00

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Zamówienie dokumentu „L

861.00

Wystawienie Greek Lorry

738.00

Ustawienie zbieżności kół samochodu ciężarowego

173.00

Badanie ekologiczne

61.50

Wystawienie zaświadczenia normy emisji spalin

153.75

BADANIE ZGODNOŚCI POJAZDU ZABYTKOWEGO Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

Wyszczególnienie

Cena brutto (PLN)

Zabytkowy motorower, motocykl

184.50

Przyczepa ciężarowa i specjalna

147.60

Samochód osobowy i trójkołowy

307.50

Samochód ciężarowy i specjalny

430.50

Autobus

676.50

Ciągnik siodłowy i balastowy

547.00

Pomiar grubości lakieru

30.00

Badanie pojazdu do 3,5t d.m.c.

69.00

Badanie pojazdu powyżej 3,5t d.m.c.

99.00

Zmiana rodzaju pojazdu

89.00